GALATASARAY.
TEEN WOLF.
SUPERNATURAL.
STYDİA.
gecelerderingecelerkara:

arayakacankilot:

mazosistbagyan:

percyninannabethi:

misisobrien:

melezoldugunusanangirl:

Her gün rb yapıyom bunu uf çok güzel aq

bir Ediz Çağıran repliği.

Bir Yabancı klasiği

Ah Ediz Çağıran ah

bu post cok hos

Ediz<3<3<3

gecelerderingecelerkara:

arayakacankilot:

mazosistbagyan:

percyninannabethi:

misisobrien:

melezoldugunusanangirl:

Her gün rb yapıyom bunu uf çok güzel aq

bir Ediz Çağıran repliği.

Bir Yabancı klasiği

Ah Ediz Çağıran ah

bu post cok hos

Ediz<3<3<3

(Source: punkpandicorn)

Notes
18676
Posted
5 minutes ago

greyinkirbaci:

Her sene okulun başında hocalar.

hahahhahaha

(Source: gifdunyasi, via yazmayabiseybulamayangirl)

Notes
6410
Posted
1 day ago

peter parker + using his spider-like abilities with grace

(via vivalaparamore)

Notes
4977
Posted
1 day ago
benmiyimmal:

yagmurbvb:

ipekbocekiii:

bu post benim olabilir mi lütfen&#160;? 

Hayatımi özet geçti

-

benmiyimmal:

yagmurbvb:

ipekbocekiii:

bu post benim olabilir mi lütfen ? 

Hayatımi özet geçti

-

(Source: ahmtkrcl, via yazmayabiseybulamayangirl)

Notes
5453
Posted
1 day ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter